S vodou to umíme...

Služby

Vzhledem ke své historii má společnost dlouholeté zkušenosti s prováděním vodohospodářských staveb, většinu staveb zajišťujeme vlastními dělníky a dopravou a mechanizací.


Provádíme především:

  • kompletní výstavby čistíren komunálních i průmyslových odpadních vod včetně kanalizačních sběračů
  • kompletní výstavby vodovodů včetně úpraven vody a vodojemů
  • výstavby malých vodních elektráren
  • rekonstrukci stávajících a výstavbu nových inženýrských sítí
  • výstavbu průmyslových objektů
  • chodníky, dlážděné komunikace
  • komplexní úpravy veřejných prostranství
  • rozvody plynu
  • odbahnění rybníků, stavby krajinného inženýrství
  • úpravy toků, stavby hydrotechnické

Zpracovávám...