S vodou to umíme...

Vodovod Rynárec – posílení prameniště a zkapacitnění zásobovacího řadu

1

 Stručný popis stavby:

Stavba zahrnuje vybudování nového zásobovacího řadu z potrubí PE 100 RC d125, který bude zásobovat 600 obyvatel obce pitnou vodou, včetně odbočení a osazení vodoměrných šachet v celkové délce 1674,5 m.

Dále bude provedeno prohloubení studně S5 na stávajícím prameništi a provedení nového svodného potrubí PE 100 d63 v délce 87 m.

 

 hlavní stavbyvedoucí  Ing. Vlastimil Křivánek
 stavbyvedoucí  Jaromír Mezera
 technický přípravář  Vlastimil Arnot

Odběratel: Obec Rynárec

Finanční objem: 2 939 900 Kč

Termín realizace: od: 09/2013 do: 12/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...