S vodou to umíme...

Planá nad Lužnicí - přeložka vodovodu a kanalizace pod silnicí E55

1

Cílem projektu je přeložka stávajícího vodovodního řadu a gravitační jednotné kanalizační stoky z prostoru stávajícího propustku pod silnicí E55 a navazujícího zakrytého odpadu, do kterého je zaústěn přepad dešťových vod z blízkého Farského rybníka.

Vlastní stavba se nachází v intravilánu města Planá nad Lužnicí. V sousedství stavby se nachází zástavba občanské vybavenosti a rodinné domy. Stavba prochází pod komunikací I/3 - E55.

 Realizační tým:            

 hlavní stavbyvedoucí  Ing. Vlastimil Křivánek
 stavbyvedoucí  František Tůma
 technický přípravář  Karel Tomek

 

 

 

 

 

Odběratel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o.

Finanční objem: 2 430 000 Kč

Termín realizace: od: 08/2013 do: 11/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...