S vodou to umíme...

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim

Vlašim

Dostavba vodovodní a kanalizační sítě ve městě Vlašim (místní část Domašín). Délka nově budované kanalizace je 8,63km a výstavba nové vodovodní sítě je 12,04km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 30,8 tun/rok CHSKCr a 14,59 tun/rok NL. Současně realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 762 EO navíc na vyhovující ČOV.

Realizační tým:  

 hlavní stavbyvedoucí  Ing. Vlastimil Křivánek
 stavbyvedoucí  František Tůma
 technický přípravář  Vlastimil Arnot

 

 

 

 

 

Odběratel: Město Vlašim

Finanční objem: 190 000 019 Kč

Termín realizace: od: 11/2011 do: 10/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...