S vodou to umíme...

Revitalizace a obnova vodního koryta v k.ú. Okarec

Revitalizace a obnova vodního koryta v k.ú. Okarec

 Stručný popis stavby:          

Stavba řeší pročištění koryta toku a urovnání dna v jednotném sklonu. Pročištění koryta toku bude provedeno v původní šířce koryta. Dno koryta toku bude členěno pomocí kamenů ve dně, které usměrní směr proudění vody a dále bude rozčleněno obnovením vodních tůní umístěných na toku. V celé délce revitalizace dojde k odstranění keřového porostu a náletových dřevin v průtočném profilu koryta.

Tůně budou obnoveny pomocí dřevěného prahu z kulatiny zapuštěného do dna toku. Kolem prahu bude provedeno opevnění kamenem. Ve dně obnovovaných tůní je navržena lokální prohlubeň zahloubena pod dno toku v rozmezí 0,8 – 1,0 m pro přezimování vodních živočichů.

 

hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 technický přípravář  Ing. David Bednář

 

Odběratel: Ing. Josef Bartes

Termín realizace: od: 03/2014 do: 06/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...