S vodou to umíme...

Poldr Okřešice

1

 Stručný popis stavby:  Jedná se o polosuchou nádrž s hrází údolního a bočního typu. Stálá hladina (na kótě 525,90 m n.m.) je zřízena z důvodu bezpečnosti hráze a dále z důvodů ekologických.

Stavba je členěna na následující objekty:

-          So 01. Hráz

-          So 02. Výpustné zařízení

-          So 03. Bezpečnostní přeliv

-          So 04. Prostor nádrže, úprava litorální zóny

-          So 05. Výsadba zeleně

-          So 06. Úprava odtoku

 

Nově navržený poldr, bude mít významný retenční a dále akumulační a krajinotvorný účinek. Výrazně se zvýší retenční schopnost krajiny, dojde k omezení vzniku rizikových situací – zejména povodní.

Zachováním stálé hladiny vody v poldru vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny.

 

 Realizační tým:         

 hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 technický přípravář  Ing. David Bednář
   

           

 

 

 

Odběratel: Obec Okřešice

Termín realizace: od: 10/2013 do: 05/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...