S vodou to umíme...

Revitalizace rybníka Pivovárek

Revitalizace rybníka Pivovárek

Záměrem obce je celková revitalizace území v prostoru mezi Jinošovským potokem a hrází rybníka Pivovárek. Revitalizační úpravy budou provedeny na vymezeném pozemku šířky cca 30 m.

Udržovací a stavební práce:

  • Odstranění sedimentu
  • Vytvoření litorálního pásma v konci vzdutí rybníka
  • Výstavba nového výpustného zařízení
  • Realizace opevnění návodního líce hráze a pravého břehu rybníka
  • Realizace opatření pro zajištění migračních cest pro obojživelníky přes komunikaci vedoucí
  • po hrázi rybníka
  • Výstavba nového koryta vodního toku pod hrází rybníka, po zaústění do Jinošovského potoka
  • včetně revitalizačních úprav nivy
  • Výstavba vodní tůně v blízkosti zaústění potoka do rybníka

 

Realizační tým: Ing. Aleš Záruba - hlavní stavbyvedoucí
  Petr Kudělka - stavbyvedoucí
  Lukáš Němec - technický přípravář

 

Odběratel: Obec Kralice nad Oslavou

Finanční objem: 4 990 331 Kč

Termín realizace: od: 05/2011 do: 12/2011

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...