S vodou to umíme...

Odbahnění Vratěnínského rybníka

Odbahnění Vratěnínského rybníka

Dokončením stavby bude vybudováno 5 082 m oddílné a jednotné splaškové kanalizace o průměrech DN 150 až 700. Kanalizace bude svedena do nově budované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 1200 EO.

 

Realizační tým:          Ing. Aleš Záruba           - hlavní stavbyvedoucí

                                   Petr Kudělka                - stavbyvedoucí

                                   Jiří Volf                       - technický přípravář

 

 

Odběratel: Obec Vratěnín

Finanční objem: 4 931 005 Kč

Termín realizace: od: 11/2010 do: 06/2011

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...