S vodou to umíme...

Inženýrské sítě a infrastruktura

Kanalizace Jiřice- stoka K1, Kanalizace Jiřice - 6. Etapa Speřice

Kanalizace Jiřice- stoka K1, Kanalizace Jiřice - 6. Etapa Speřice

V obci Jiřice bude napojen nový kanalizační řád K1 na stávající kanalizační řád K. Tento řád bude...

 • Místo stavby: Obec Jiřice
 • Odběratel: Obec Jiřice
 • Finanční objem: 15 456 020 Kč

Oprava, stavební úpravy a rozšíření areálu firmy ELPE s.r.o. Pelhřimov

Oprava, stavební úpravy a rozšíření areálu firmy ELPE s.r.o. Pelhřimov

Cílem projektu je vybudovat provozní budovu pro rozšíření kapacit výrobních a provozních prostor...

 • Místo stavby: Pelhřimov
 • Odběratel: ELPE s.r.o. Pelhřimov
 • Finanční objem: 35 802 330 Kč

Nové Syrovice – splašková kanalizace a ČOV

Nové Syrovice – splašková kanalizace a ČOV

Záměrem obcí je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obcích Nové Syrovice a Láz. V budoucnu se...

 • Místo stavby: Nové Syrovice a Láz
 • Odběratel: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz
 • Finanční objem: 54 238 289 Kč

Technická infrastruktura pro 15 rod.domků, Světlá nad Sáz.

Technická infrastruktura pro 15 rod.domků, Světlá nad Sáz.

Na okraji města Světlá nad Sázavou v lokalitě Pod Vodárnou, realizujeme novou technickou...

 • Místo stavby: Světlá nad Sázavou „Pod Vodárnou“
 • Odběratel: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91
 • Finanční objem: 8 498 542 Kč

Třešť - veřejná splašková kanalizace

Třešť - veřejná splašková kanalizace

Jedná se o výstavbu nové kanalizace v délce 1.146 m, 33 ks betonových a 9 ks plastových...

 • Místo stavby: Třešť, lokalita Čenkovská/Selská
 • Odběratel: Město Třešť
 • Finanční objem: 11 794 389 Kč

Jihlava, ul. Sukova a U Cvičiště – rekonstrukce kanalizace

Jihlava, ul. Sukova a U Cvičiště – rekonstrukce kanalizace

Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího kanalizačního potrubí v ul. Sukova a U...

 • Místo stavby: Jihlava
 • Odběratel: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
 • Finanční objem: 2 444 236 Kč

Pavlovice – kanalizace II.etapa

Pavlovice – kanalizace II.etapa

Pro Obecní úřad v Pavlovicích budujeme oddílnou kanalizaci (terénem jsou vedeny dvě...

 • Místo stavby: Pavlovice, okr. Benešov
 • Odběratel: Obec Pavlovice
 • Finanční objem: 8 333 381 Kč

Šestajovice – inženýrské sítě a komunikace pro zástavbu RD

Šestajovice – inženýrské sítě a komunikace pro zástavbu RD

Zahrnuje provedení inženýrských sítí pro území určené pro výstavbu 27 nových rodinných domů,...

 • Místo stavby: Šestajovice u Prahy
 • Odběratel: Obec Šestajovice
 • Finanční objem: 7 788 356 Kč

Přibyslavice – kanalizace II. etapa

Přibyslavice – kanalizace II. etapa

Výstavba kanalizace v délce 5,49 km. Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc...

 • Místo stavby: Přibyslavice
 • Odběratel: VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči
 • Finanční objem: 45 981 240 Kč

Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

Záměrem města je výstavba splaškové kanalizace ve třech místních částech a jedné ulice města...

 • Místo stavby: Sušice
 • Odběratel: Město Moravská Třebová
 • Finanční objem: 27 692 688 Kč

Blížkovice splašková kanalizace – II. a III. etapa povodí „B“

Blížkovice splašková kanalizace – II. a III. etapa povodí „B“

 • Místo stavby: Blížkovice
 • Odběratel: Městys Blížkovice
 • Finanční objem: 13 019 000 Kč

Komunikace a IS - ul Fritzova a Vozábova

Komunikace a IS - ul Fritzova a Vozábova

 • Místo stavby: Třešť
 • Odběratel: Město Třešť
 • Finanční objem: 8 659 000 Kč

Kanalizace a ČOV Sobíňov

Ilustrační obrázek

Předmětem díla je výstavba nových kanalizačních řadů, čerpacích stanic a čistírny odpadních vod...

 • Místo stavby: Sobíňov
 • Odběratel: Obec Sobíňov
 • Finanční objem: 35 691 131 Kč

IS pro RD Kamenice u Jihlavy

IS pro RD Kamenice u Jihlavy

 • Místo stavby: Kamenice u Jihlavy - na Sádce
 • Odběratel: Městys Kamenice
 • Finanční objem: 2 882 000 Kč

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury na Karlově náměstí

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury na Karlově náměstí

Komplexní obnova Karlova náměstí v Polné a jeho bezprostředního okolí.

 • Místo stavby: Polná
 • Odběratel: Město Polná
 • Finanční objem: 21 555 000 Kč

Kanalizace Okříšky - III.etapa

Kanalizace Okříšky - III.etapa

 • Místo stavby: Okříšky
 • Odběratel: Městys Okříšky
 • Finanční objem: 34 789 000 Kč
Stránka: 1 | 2 | 3

Zpracovávám...