S vodou to umíme...

Zákupy CL072024, Nádražní – rekonstrukce kanalizace

 Zákupy CL072024, Nádražní – rekonstrukce kanalizace

 Stručný popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace DN 500v ulici Nádražní z kameniny v celkové délce 646,7 m včetně přepojení 16 ks kanalizačních přípojek, 11 ks uličních vpustí a odvodnění hydrantu 2 ks. V ulici Nádražní bude zároveň probíhat částečná rekonstrukce vodovodu HDPE DN 100, PN 10 o celkové délce 152 m, včetně přepojení 7 ks vodovodních přípojek. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase a niveletě dotčených podzemních zařízení. Povrch komunikací je převážně asfaltový.

  Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 stavbyvedoucí  Tomáš Pilný
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta

 

 

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace: od: 05/2014 do: 10/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...