S vodou to umíme...

ZTV pro 11 RD Podhrad, Humpolec

1

 Celkem 11 nových RD má být postaveno na bývalé travnaté ploše nedaleko od stávající zástavby. Staveniště je mírně svažité východním směrem, je bez zástavby a vzrostlé zeleně. Stavba je rozdělena po dvou stranách průjezdné komunikace. V první části na levé straně komunikace je počítáno s výstavbou 7 RD (v západní části pozemku) a ve druhé části napravo od komunikace bude vystavěno 4 RD (ve východní části pozemku). Každý RD má velkost pozemku od 801 m² do1081 m² vlastní parkovací stání a garáž. V celém areálů je řešeno 11 parkovacích stání pro návštěvy a plocha na kontejnery pro tříděný odpad. Celková koncepce řešení daného území vychází z požadavků investora a možností staveniště – velikost, tvar a charakter staveniště, výškové poměry, okolní zástavba, dopravní napojení, apod. Pro umístění obytné zástavby je charakteristická situace na okraji města v těsné blízkosti volné přírody. Koncepce zástavby je navržena s ohledem na možné dopravní propojení, terénní charakter, přírodní prostředí a orientaci lokality. Rozsah navrhovaného území pro obytnou výstavbu je ovlivněn sousedstvím stávající zástavbou RD.

 

 hlavní stavbyvedoucí  Rostislav Horký
 stavbyvedoucí  Jaromír Mezera
 technický přípravář  Michal Štrouf

Odběratel: Město Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec

Finanční objem: 8 840 000 Kč

Termín realizace: od: 09/2013 do: 11/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...