S vodou to umíme...

Prodloužení kanlizace II. - Dobronín

1

Stručný popis stavby: Zpracovaný projekt pro realizaci stavby řeší výstavbu nové splaškové kanalizace v obci Dobronín, kde není v současné době uspokojujícím způsobem vyřešeno odkanalizování dvou lokalit obytné zástavby v katastrálním území Střelecká a Dobronín.  Splaškové vody jsou odváděny stávající jednotnou kanalizací a po předčištění v domovních septicích nebo čistírnách vypouštěny do recipientu-Mlýnského a Zlatého potoka.Dotčené území obce náleží do evropského rozvodí Baltského moře, lokality spádují do povodí řeky Sázavy.Území určené k odkanalizování se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce cca 465 - 480 m n. m.

 Realizační tým:    

 

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 stavbyvedoucí  Radomír Zelený
 technický přípravář  Lenka Koblížková

       

 

 

 

 

 

 

 

Odběratel: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Termín realizace: od: 06/2013 do: 06/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...