S vodou to umíme...

Splašková kanalizace místní část Krnčice

Splašková kanalizace místní část Krnčice

Celá stavba se nachází v intravilánu obce Nové Syrovice- místní část Krnčice.

Nová stoková síť gravitační splaškové kanalizace v Krnčicích v jednotném profilu DN250mm a celkové délce 1382m je ukončená čerpací stanicí odpadních vod, ze které je vyvedena tlaková - výtlačná stoka do obce Nové Syrovice, kde se napojí na splaškovou kanalizaci. Na stokové síti budou osazeny odbočky pro budoucí kanalizační přípojky nemovitostí s tím, že tato odbočení jsou prodloužena mimo zpevněné plochy na hranici veřejného pozemku.

 

 

Realizační tým:    Rostislav Horký    - hlavní stavbyvedoucí

                             Zdeněk Průša - stavbyvedoucí

                             Lukáš Němec - technický přípravář

Odběratel: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz

Finanční objem: 6 497 900 Kč

Termín realizace: od: 09/2012 do: 06/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...