S vodou to umíme...

Kanalizace Svratka II. etapa

Kanalizace Svratka II. etapa

Stavba kanalizací se nachází v intravilánu města Svratka. Kanalizační stoky budou provedeny z trub kamenina KERAMO od DN250 do DN800 a z trub PVC QUANTUM od DN150 do DN400 v celkové délce 7296m. Odkanalizování města je v současné době řešeno jednotným stokovým systémem, kde část stávající stokové sítě bude ponechána k odvádění dešťových vod a v místech, kde stávající kanalizace koliduje s nově navrženými stokami, bude kanalizace nahrazena novými jednotnými stokami. Kanalizační systém odvádí odpadní vody na ČOV Svratka.

Realizační tým:        

   

 hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 stavbyvedoucí  Ing. Jan Hejcman
 technický přípravář  Ing. David Bednář

 

 

 

 

Odběratel: Město Svratka

Finanční objem: 84 560 099 Kč

Termín realizace: od: 08/2012 do: 12/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...