S vodou to umíme...

Kompostárna Pelhřimov

Kompostárna

 

Předmětem projektu je výstavba nové kompostárny, kde základními prvky bude nová ocelová hala a zpevněné vyspádované plochy okolo haly. Celý areál bude oplocen. Řešení haly je jednoduché jak po stránce objemové, tak i kompoziční. Dispoziční a konstrukční řešení respektuje požadavky na řízené kompostování v uzavřeném prostoru. Konstrukce kompostárny je ocelová, 2-lodní hala, tvořená příčnými rámy – sloupy s vazníky na rozpětí  15 metrů. Modul sloupů haly je 5,0 x 15,0m. Střecha je sedlová, zakryta trapézovým plechem. Sklon střechy je 15%. Obvodový plášť je z trapézových plechů, doplněný o prosvětlovací pásy. Zpevněné plochy okolo haly jsou navrženy tak, aby umožnily průjezd nákladního třínápravového automobilu. Výškové řešení je ovlivněné jednak polohou kompostárny a nápravové váhy tak i nutností režimově nakládat s dešťovými vodami. Součástí kompostárny je i tzv. obytný kontejner, sloužící jako sociální zázemí obsluhy a občasná kancelář. Jedná se o samonosný kontejnerový objekt.


 

Realizační tým: Ing. Vlastimil Křivánek - hlavní stavbyvedoucí
  Ondřej Kumžák - stavbyvedoucí
  Vlastimil Arnot - technický přípravář

 

 

 

Odběratel: Město Pelhřimov

Finanční objem: 45 058 800 Kč

Termín realizace: od: 06/2012 do: 10/2012

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...