S vodou to umíme...

Třešť, ul. Selská - vodovod a kanalizace

Třešť

Předmětem zhotovení díla jsou stavební úpravy inženýrských sítí a komunikací, Třešť, lokalita Selská ulice.

 

Kanalizace dešťová:

V jižní polovině ulice Selská bude v rámci I. Etapy rekonstruovaná část kanalizace označena jako stoka A. Potrubí je navrženo z korugovaného PVC, SN 12, DN 600 v délce 192 m. Na stoce je umístěno 7 revizních šachet. Přípojky budou vyhotoveny z PVC DN 200 v délce 120 m.

 

Vodovod:

Stávající litinový vodovodní řád v ulici bude rekonstruován. Sloužit bude pro zásobování nemovitostí v ulici Selská – na jižní straně. Vodovodní řády jsou navrženy z HDPE 90 – SDR 17(PN 10) v délce 161,5 m. Potrubí nové přípojky bude vyvedeno po okraj veřejné části a poté přepojeno do stávající přípojky – celkem 7 ks.

 

 

    

Realizační tým: Rostislav Horký - hlavní stavbyvedoucí
  Jaromír Mezera - stavbyvedoucí
  Lenka Koblížková - technický přípravář

 


 

Odběratel: Město Třešť

Finanční objem: 2 480 173 Kč

Termín realizace: od: 07/2012 do: 09/2012

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...