S vodou to umíme...

Splašková kanalizace v Batelově

Batelov

Jedná se liniovou stavbu nové splaškové kanalizace v celé obci Batelov. Kanalizační stoky budou provedeny z trub PVC U-R 2DN 250, 300, 400 o celkové délce 10 939 m. Nově zbudovaná splašková kanalizace bude odvádět městské komunální odpadní vody na stávající mechanicko-biologickou ČOV Do nové budované splaškové kanalizace budou napojeny přípojky všech okolních nemovitostí. 

    

Realizační tým: Rostislav Horký - hlavní stavbyvedoucí
  Jaromír Mezera - stavbyvedoucí
  Michal Štrouf, DiS. - technický přípravář

 

 

 

 

Odběratel: Městys Batelov

Finanční objem: 71 435 506 Kč

Termín realizace: od: 06/2012 do: 06/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...