S vodou to umíme...

Technická infrastruktura pro 7 RD v Sobíňově

Sobíňov

Staveniště pro technickou infrastrukturu (kanalizace dešťová, vodovod, plynovod a domovní přípojky) se nachází uprostřed současné zástavby obce Sobíňov pod silnicí II. třídy č. 345.
 

Kanalizace dešťová:

Dešťové vody budou napojeny na dešťovou stoku „A“ v délce 102 m. Je navržena z PP žebrovaného DN 300. Dešťové kanalizační přípojky se napojí na dešťovou stoku „A“. Celková délka 7-mi dešťových přípojek bude 38,1m

 

Vodovod:

Navrhovaný vodovod  řeší zásobování pitnou vodou nových stavebních parcel. Nový vodovodní řád je realizován z potrubí PVC 90 v délce 174 m. Bude provedeno 7 vodovodních přípojek. Jsou navrženy z PE 32 v celkové délce 35,1 m k hranici parcel.

 

Plynovod:

Napojení nové lokality na plynovodní síť bude provedeno ze stávajícího plynovodního řádu novým plynovodním řádem z PE 63, v délce 166,5 m. Ke každému objektu bude přivedena plynovodní přípojka PE 32. Bude zakončena plynovodním pilířem.


 

Realizační tým: Rostislav Horký - hlavní stavbyvedoucí
  Zdeněk Uj - stavbyvedoucí
  Lenka Koblížková - technický přípravář

 

 

Odběratel: Obec Sobíňov

Finanční objem: 1 506 133 Kč

Termín realizace: od: 07/2012 do: 09/2012

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...