S vodou to umíme...

Kompostárna Humpolec

Kompostárna Humpolec

Stavba byla realizována v období únor/2010 – září/2010 a skládá se z těchto objektů: objekt obsluhy, plocha pro úpravu biomasy, sklad kompostu, zpevněné plochy, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, kanalizace průsakových vod včetně retenční nádrže, splašková kanalizace včetně ČOV, příjezdová komunikace, oplocení, veřejné osvětlení, sadové úpravy, přípojka pitné vody, část přípojky NN a část telefonní přípojky.

Areál kompostárny o celkové rozloze 14 308m2 je navržen na zpracování 3.300t BRO a 1.400t kalů z ČOV Humpolec. Dispoziční řešení je navrženo v půdorysném schématu navrhovaných objektů, tak aby byl zajištěn dostatečný prostor pro dopravní obslužnost a manipulaci s přiváženým odpadem a odváženým kompostem a vytříděným odpadem. Na vjezd do areálu navazuje objekt obsluhy a mostová váha. Objekt obsluhy plní funkci zázemí jak pro zaměstnance, tak i pro dispečink a evidenci přivezených odpadů.

Předání dokončeného díla investorovi proběhlo 17.09.2010 a dne 11.10.2010 proběhlo slavnostní otevření. Provoz kompostárny byl symbolicky zahájen přestřižením pásky starostou města Mgr. Jiřím Kučerou a výkonným ředitelem SYNER VHS Vysočina, a.s. Ing.Davidem Štursou.

V období 11/2010 – 05/2011 proběhla dodatečná realizace stavby „Sklad vytříděného odpadu“ která je součástí Kompostárny Humpolec a nachází se uvnitř jejího areálu, předání dokončeného díla se uskutečnilo dne 13.5.2011.

Realizační tým:          Václav Pavlík                - hlavní stavbyvedoucí

                                   Ing.Jan Menhard           - stavbyvedoucí

                                   Vlastimil Arnot             - technický přípravář

Odběratel: Město Humpolec

Finanční objem: 44 386 983 Kč

Termín realizace: od: 02/2010 do: 09/2010

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...