S vodou to umíme...

Maršovice - ČOV rekonstrukce

1

 Navržena je rekonstrukce dvoulinkové ČOV Maršovice. Vlastní ČOV je z roku 1991 s projektovanou kapacitou 648 EO, což byl výhledový stav , kterého není reálné dosáhnout. ČOV po rekonstrukci bude  maximální výhledový stav zatížení 450 EO, mechanicko-biologická s přerušovaným provzdušňováním a mícháním a uskladněním kalu v kalové jímce umístěné mezi nádržemi biologického stupně. Kal bude odvážen na větší ČOV k dalšímu zpracování. Součástí rekonstrukce bude výměna ručně stíraných hrubých česlí ve sdruženém objektu hrubého předčištění.

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 stavbyvedoucí  Milan Mitruška
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace: od: 06/2014 do: 10/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...