S vodou to umíme...

Stará Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace

Stará Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace

 Stručný popis stavby:          

Záměrem obce je vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Stará Červená Voda

 

Kanalizace:

Kanalizační tlaková síť začíná v čerpacích šachtách a končí napojením na projektovanou čistírnu odpadních vod. Na potrubí jsou umístěny sekční šoupata a proplachovací kusy z důvodu případného pročištění a natlakování.

 

Celková délka kanalizace                         16.697,0 m, z toho

-          hlavní tlakové řády               10.055,0 m

-          podružné tlakové řady           6.642,0 m

 

Čerpací šachty                                           242 ks

 

ČOV:

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická se stabilizací a odvodněním přebytečného kalu. Kapacita ČOV je 1800 EO

Bude ji tvořit oplocený areál s provozním objektem, podzemními jímkami, šachtami, technologickými podzemními rozvody, přípojkami, pochozími i pojížděnými komunikacemi.        

 

hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 technický přípravář  Ing. David Bednář
   

 

Odběratel: Obec Stará Červená Voda

Termín realizace: od: 04/2014 do: 12/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...