S vodou to umíme...

INTENZIFIKACE ČOV ŽELIV

Želiv

Stručný popis stavby:

Cílem projektu je   intenzifikace stávajícího objektu čistírny odpadních vod obce Želiv pro 800EO a následné zlepšení hodnot pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Návrh stavebně technického řešení rekonstrukce vychází se stávajícího uspořádání jednotlivých objektů v areálu a jejich rekonstrukce z hlediska potřeb nového intenzifikovaného provozu čištění odpadních vod, jakož i z návrhu nového vystrojení mechanicko-biologické čistírny dle technologické části. 

 

 

Odběratel: Obec Želiv

Termín realizace: od: 04/2014 do: 12/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...