S vodou to umíme...

Kanalizace a ČOV Křelovice

1

 Projekt řeší výstavbu kanalizace a ČOV v obci Křelovice. V rámci projektu bude postaveno 4,2 km nových kanalizačních sítí. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 10,9t/rik CHSKCr, 5,18t/rok NL, 0,04t/rok Pcelk., 0,35t/rok Ncelk. a bude vytvořen předpoklad pro připojení 276EO na vyhovující ČOV.

Tento projekt je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Ing. Vlastimil Křivánek
 stavbyvedoucí  Roman Maděra
 technický přípravář  Vlastimil Arnot

 

 

 

 

 

Odběratel: Obec Křelovice

Finanční objem: 31 676 640 Kč

Termín realizace: od: 05/2013 do: 05/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...