S vodou to umíme...

Kanalizace a ČOV Ježená

1

Stručný popis stavby:

 Cílem projektu je výstavba nové sítě splaškové kanalizace a nové obecní čistírny odpadních vod – ČOV Ježená. Novou sítí splaškové („gravitační“) kanalizace budou  odpadní vody z domů a objektů odváděny na novou ČOV, situovanou jižně pod obcí u Maršovského potoka. Navržena je výstavba („malé“) „kompletní“ ČOV . Technologie čištění v této ČOV využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem. Vzhledem k výškové konfiguraci terénu a zástavby v obci, je navrženo těsně před ČOV výškové přečerpávání splaškových odpadních vod čerpací stanicí – ČS. Vyčištěné odpadní vody budou z nové ČOV  budou vypouštěny do přilehlého Maršovského potoka

 Realizační tým:           

 hlavní stavbyvedoucí  Ing Vlastimil Křivánek
 stavbyvedoucí  Roman Maděra
 technický přípravář  Karel Tomek

  

 

 

 

 

Odběratel: Obec Ježená

Finanční objem: 9 855 347 Kč

Termín realizace: od: 07/2013 do: 11/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...