S vodou to umíme...

Obecní ČOV ve Vítkovicích v Krkonoších

Vítkovice

Novostavba ČOV je situována převážně na rovinatém pozemku vklíněném mezi svah kopce a říčku Jizerku výškově nad hranicí průchodu velkých vod. Stavba bude probíhat mimo lyžařskou sezónu, aby nebyl narušen turistický ruch.

 

Kanalizace:

Kanalizační sběrač DN 300 splaškové kanalizace do ČOV bude veden odbočením ze stávající kanalizace k čerpací stanici. Odvodnění dešťových vod bude řešeno samostatnou dešťovou kanalizací DN 200 a 300 přímo do řeky Jizerky.

 

ČOV:

Jde  o obdélníkovou stavbu ČOV o rozměrech 35,1 x 9,3 m se třemi výškovými úrovněmi sedlových střech s polovalbou jejíž součástí je čerpací stanice (jako samostatný objekt), kde budou odpadní vody přečerpány ze stávající gravitační splaškové kanalizace do technologie ČOV. Jedná se o biologickou čistírnu odpadních vod, která slouží k čištění odpadních vod z intravilánu města Vítkovice. ČOV umožní čistit současné i cílové množství a znečištění odpadních vod, která odpovídá 1950 EO (ekvivalentních obyvatel). 

 Realizační tým:   

 

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 stavbyvedoucí  Tomáš Pilný
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta

 

 

Odběratel: Obec Vítkovice v Krkonoších

Termín realizace: od: 07/2012 do: 09/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...