S vodou to umíme...

Kanalizace a ČOV Úsobí

Úsobí

Tato stavba řeší odkanalizování obce Úsobí a vybudování ČOV. Celková délka nové trasy oddílné kanalizace je 5 543 m. Situování ČOV je navrženo tak, aby na ČOV bylo možno odvést odpadní vody z celé obce . ČOV má kapacitu 917 EO. Při volbě strojně- technologického zařízení byl brán zvláštní zřetel na zabezpečení maximální spolehlivosti zařízení a jeho minimální poruchovosti, rozhodující zařízení jsou navíc zálohována rezervními jednotkami. 

 

Realizační tým: Vladimír Kalný - hlavní stavbyvedoucí
  Vladimír Musil - stavbyvedoucí
  Lenka Koblížková - technický přípravář

 

 

Odběratel: Městys Úsobí

Finanční objem: 63 249 073 Kč

Termín realizace: od: 11/2011 do: 04/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...