S vodou to umíme...

Nové Syrovice – splašková kanalizace a ČOV

Nové Syrovice

Záměrem obcí je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obcích Nové Syrovice a Láz. V budoucnu se na tuto ČOV napojí i další obce: Krnčice, Dědice, Nimpšov a Jackov.
 

Kanalizace:
 

Stoková síť je charakterizována z hlediska průtoků jako gravitační s jednou oblastí přečerpání v obci Nové Syrovice, kterou nelze vzhledem ke konfiguraci terénu napojit na odtok z obce gravitačně. Je navržena jednotně z trub plastových PP v profilu DN 250 a DN 300. Trouby pro tlakovou stoku jsou z plastového materiálu PE v profilu DN 80 pro max. provozní tlak 1MPa.

Celková délka kanalizace je 7.136,07m :  DN 250 -   6184,47m

                                                                 DN 300 -     811,16m

                                                                 DN 80 -      140,44m

ČOV:

Jde  o kruhovou stavbu, s vyvýšenou středovou částí s jehlanovou střechou, která je tvořena dvěma dilatačními celky:

  1. celkem provozu
  2. celkem čištění 

 

Celý objekt má z hlediska pohledů pět výškových úrovní:

  • obvodový upravený terén kolem stavby
  • atika celku provozu
  • obvodová úroveň obsypu celku čištění
  • zhlaví kruhové stavby celku čištění se zábradlím a lávkami
  • vrchol kuželové střechy  celku čištění

 

Kapacita areálu je 1380 EO a tato stavba řeší napojení obcí Nové Syrovice a Láz – tj. 1220 EO.

Po připojení výše zmíněných obcí bude kapacita plně využita.

 
 

Realizační tým: Ing. Aleš Záruba - hlavní stavbyvedoucí
  Zdeněk Průša - stavbyvedoucí
  Lukáš Němec - technický přípravář

 

Odběratel: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz

Finanční objem: 54 238 289 Kč

Termín realizace: od: 09/2011 do: 01/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...