S vodou to umíme...

Kořenov ČOV kanalizace

Kořenov

Cílem projektu je vybudovat novou čistírnu odpadních vod (ČOV) pro obec Kořenov tak, aby byla zajištěna potřebná účinnost čištění pro současné i výhledové zatížení a produkce odpadních vod byla v souladu s požadavky vodohospodářských orgánů i platné legislativy ČR. ČOV je navržena zcela na dolním okraji Dolního Kořenova na lesním pozemku, tedy již mimo zastavěnou část obce. Staveniště leží v horském svažitém terénu, jen ojediněle se vyskytují plochy s menšími sklony. Výstavbou ČOV bude umožněno ekologické odvádění a čištění odpadních vod z obce Kořenov a nebližším okolí. ČOV bude po provedení železobetonových konstrukcí zasypána a zatravněna. V pohledu budou pouze štítové zdi a vjezdová část. Kanalizační řady budou prováděny z potrubí PVC DN 250 o celkové délce 10 482 m.

 

Realizační tým: Radomír Frühauf - hlavní stavbyvedoucí
  Milan Smolík - stavbyvedoucí
  Ing. Jarmila Tavodová - technický přípravář


 

 

Odběratel: Obec Kořenov

Finanční objem: 101 453 806 Kč

Termín realizace: od: 06/2011 do: 06/2013

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...