S vodou to umíme...

Benecko – Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace

Benecko

Nadmořská výška obce Benecko je od 625 m do 925 m n.m.

 

Kanalizace

Stavba se rozkládá na území Libereckého kraje v katastrálním území Benecko. Bude se jednat o výstavbu čtyř stok splaškové gravitační kanalizace s čerpací stanicí odpadních vod Pláňka u č.p. 86 umístěnou v nejnižším místě daného území s výtlakem splašků do šachty na p.č. 455/7 stávajícího systému gravitační kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Benecko – Štěpanická Lhota a o výstavbu kanalizačních přípojek a přípojky NN.

ČSOV je navržena jako železobetonová podzemní šachta o vnitřním průměru 2,2m s jedním nadzemním podlažím o vnějších rozměrech 3,0 m x 3,3 m. ČSOV bude bez bezpečnostního přepadu, z tohoto důvodu je navržena dostatečná akumulace pro případný výpadek el. energie.

 

Intenzifikace ČOV

Stávající ČOV má být zrekonstruována na zatížení 1900 EO. Při rekonstrukci bude uplatněn proces membránové filtrace pro separaci aktivovaného kalu, aby byl minimalizován dopad do stavební části stávající ČOV. Tento proces byl vyvinut pro moderní vysoce účinné čištění odpadních vod. Kombinuje se známé čištění aktivací s ponořenou filtrací membránami. Ve srovnání s normálním aktivačním čištěním odpadá dosazovací nádrž a další úpravy jako UV-desinfekce, písková filtrace atd., protože částice, bakterie a prakticky skoro všechny viry se zadržují membránami. Tím se jen jedním procesním krokem dosahuje vysoká kvalita vyčištěné vody na odtoku, která umožňuje opětovné využití vyčištěné odpadní jako užitkové vody. Na ČOV bude provedena kompletní dodávka technologie a s tím související stavební části tak, aby generální zhotovitel garantoval požadovanou kvalitu odtoku a dodávka byla kompletní.

 

Realizační tým: Radomír Frühauf - hlavní stavbyvedoucí
  Tomáš Pilný -  stavbyvedoucí

 
Ing. Jarmila Tavodová -  technický přípravář

Odběratel: Vodohospodářské sdružení TURNOV

Finanční objem: 19 782 761 Kč

Termín realizace: od: 06/2011 do: 05/2012

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...