S vodou to umíme...

ČOV a kanalizace Starovice

ČOV a kanalizace Starovice

Dokončením stavby bude vybudováno 5 149,7 m oddílné splaškové kanalizace o průměrech DN 250 a 300. Kanalizace bude svedena do nově budované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 1075 EO.

 

Realizační tým:          Ing. Aleš Záruba           - hlavní stavbyvedoucí

                                   Zdeněk Průša              - stavbyvedoucí

                                   Jiří Volf                       - technický přípravář

 

 

Odběratel: Obec Starovice

Finanční objem: 48 891 772 Kč

Termín realizace: od: 11/2010 do: 08/2011

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...