S vodou to umíme...

Čistírny vod

Kanalizace a ČOV obce Střítež

Kanalizace a ČOV obce Střítež

 Stručný popis stavby:             Záměrem obce je...

 • Místo stavby: Kraj Vysočina
 • Odběratel: Obec Střítež

Maršovice - ČOV rekonstrukce

Maršovice - ČOV rekonstrukce

 Navržena je rekonstrukce dvoulinkové ČOV Maršovice. Vlastní ČOV je z roku 1991...

 • Místo stavby: Liberecký kraj
 • Odběratel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

INTENZIFIKACE ČOV ŽELIV

INTENZIFIKACE ČOV ŽELIV

Stručný popis stavby: Cílem projektu je   intenzifikace stávajícího objektu čistírny...

 • Místo stavby: Kraj Vysočina
 • Odběratel: Obec Želiv

Stará Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace

Stará Červená Voda – ČOV a tlaková splašková kanalizace

 Stručný popis stavby:           Záměrem obce je vybudování...

 • Místo stavby: Olomoucký kraj
 • Odběratel: Obec Stará Červená Voda

Zkapacitnění ČOV CHOTÍKOV včetně optimalizace dešťového odtoku

Zkapacitnění ČOV CHOTÍKOV včetně optimalizace dešťového odtoku

 ČOV Chotíkov Součástí jsou objekty ČOV, propojovací potrubí, el. rozvody, zpevněné plochy...

 • Místo stavby: Plzeňský kraj
 • Odběratel: Obec Chotíkov

ČOV Přídolí

ČOV Přídolí

Jedná se o výstavbu nové kontejnerové čistírny odpadních vod 850 EO pro Městys Přídolí, okres...

 • Místo stavby: Jihočeský kraj
 • Odběratel: Městys Přídolí
 • Finanční objem: 13 319 200 Kč

Kanalizace a ČOV Ježená

Kanalizace a ČOV Ježená

Stručný popis stavby:  Cílem projektu je výstavba nové sítě splaškové kanalizace a nové...

 • Místo stavby: Ježená, Kraj Vysočina
 • Odběratel: Obec Ježená
 • Finanční objem: 9 855 347 Kč

Kanalizace a ČOV Křelovice

Kanalizace a ČOV Křelovice

 Projekt řeší výstavbu kanalizace a ČOV v obci Křelovice. V rámci projektu bude postaveno...

 • Místo stavby: Křelovice, Kraj Vysočina
 • Odběratel: Obec Křelovice
 • Finanční objem: 31 676 640 Kč

Obecní ČOV ve Vítkovicích v Krkonoších

Obecní ČOV ve Vítkovicích v Krkonoších

Novostavba ČOV je situována převážně na rovinatém pozemku vklíněném mezi svah kopce a říčku...

 • Místo stavby: Obec Vítkovice v Krkonoších
 • Odběratel: Obec Vítkovice v Krkonoších

Výstavba ČOV ve Vyskytné

Výstavba ČOV ve Vyskytné

Předmětem díla je výstavba nové ČOV v obci Vyskytná. Součástí akce je napojení nové ČOV na...

 • Místo stavby: Obec Vyskytná
 • Odběratel: Obec Vyskytná
 • Finanční objem: 13 209 874 Kč

Kanalizace a ČOV Úsobí

Kanalizace a ČOV Úsobí

Tato stavba řeší odkanalizování obce Úsobí a vybudování ČOV. Celková délka nové trasy oddílné...

 • Místo stavby: Městys Úsobí
 • Odběratel: Městys Úsobí
 • Finanční objem: 63 249 073 Kč

Intenzifikace ČOV – Šestajovice

Intenzifikace ČOV – Šestajovice

V areálu stávající čistírny budou vybourány stávající oběhové nádrže a místo...

 • Místo stavby: Obec Šestajovice
 • Odběratel: Obec Šestajovice
 • Finanční objem: 44 321 744 Kč

Nové Syrovice – splašková kanalizace a ČOV

Nové Syrovice – splašková kanalizace a ČOV

Záměrem obcí je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obcích Nové Syrovice a Láz. V budoucnu se...

 • Místo stavby: Nové Syrovice a Láz
 • Odběratel: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz
 • Finanční objem: 54 238 289 Kč

Benecko – Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace

Benecko – Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace

Nadmořská výška obce Benecko je od 625 m do 925 m n.m.  ...

 • Místo stavby: Benecko
 • Odběratel: Vodohospodářské sdružení TURNOV
 • Finanční objem: 19 782 761 Kč

Kořenov ČOV kanalizace

Kořenov ČOV kanalizace

Cílem projektu je vybudovat novou čistírnu odpadních vod (ČOV) pro obec Kořenov tak, aby byla...

 • Místo stavby: Kořenov
 • Odběratel: Obec Kořenov
 • Finanční objem: 101 453 806 Kč

ČOV a kanalizace Starovice

ČOV a kanalizace Starovice

Dokončením stavby bude vybudováno 5 149,7 m oddílné splaškové kanalizace o průměrech DN 250 a...

 • Místo stavby: Starovice
 • Odběratel: Obec Starovice
 • Finanční objem: 48 891 772 Kč
Stránka: 1 | 2 | 3

Zpracovávám...