S vodou to umíme...

Tisková zpráva

  

 

Tisková zpráva

 

S VODOU TO UMÍME…

 

I přes skutečnost, že společnost SYNER VHS Vysočina, a.s. prošla v uplynulém roce významnou obměnou ve vedení společnosti, dosáhne v právě končícím hospodářském roce nejvyššího obratu v celé své historii, který překročí výši 650 mil. Kč. Potvrzuje tak postavení jedné z největších stavebních firem na Vysočině s dlouholetou tradicí, která sahá až do padesátých let minulého století.

 SYNER VHS Vysočina, a.s. je stavební společností zajišťující řízení a realizaci stavebních projektů především v oblasti vodohospodářských staveb, jak v kraji Vysočina, tak po celé ČR. Během své existence realizovala stovky zakázek pro státní správu i pro soukromé investory, pro které je spolehlivým partnerem. Staví na profesionálním týmu a stabilním zázemí, disponuje širokým kádrem kvalifikovaných zaměstnanců a kvalitním vybavením.

 Mezi nejzajímavější dokončené projekty v roce 2014 patří Kanalizace a ČOV Křelovice, Kanalizace a ČOV Hybrálec, Kanalizace a ČOV Blížkovice, ČOV a tlaková splašková kanalizace ve Staré Červené Vodě, Rekonstrukce ČOV ve Zlaté Olešnici a Maršovicích i Zkapacitnění ČOV v Chotíkově.

 Díky zpoždění čerpání dotací z Evropské unie, lze v následujícím období předpokládat mírný útlum vodohospodářských akcí. Přesto má SYNER VHS Vysočina a.s. pro příští hospodářský rok postaven ambiciózní plán dosáhnout obratu 550 mil. Kč. Na velkou část tohoto obratu jsou již uzavřeny smlouvy s jednotlivými objednateli. 

 
 
 
 
 
 

 

Zpracovávám...