S vodou to umíme...

Historie společnosti

Historie stavební firmy SYNER VHS Vysočina, a. s. se zaměřením na vodohospodářské stavby je velice bohatá. Její kořeny sahají až do padesátých let minulého století, kdy část dnešní firmy byla začleněna do státního podniku Vodohospodářské stavby Brno, konkrétně pod závod Jihlava.

Vlnou jednotlivých privatizací dochází k prodeji jednotlivých středisek závodu Jihlavu a ke vzniku společností VHS Jihlava a. s., VHS Třebíč a. s. a Vodohospodářské stavby Pelhřimov a. s. K tomuto období se datuje i vznik čtvrté společnosti a to IPOS Jihlava a. s. V průběhu devadesátých let dochází k majetkovému propojení výše uvedených a firem a vzniku páté - VHS Vysočina, a. s.

Uskupení pěti firem pokračuje ve své činnosti až do roku 2007, kdy jsou všechny firmy odkoupeny společností S-group holding Liberec, jejíž součástí je i přední stavební firma SYNER, s. r. o. Nový majitel ihned zahajuje fúzi všech pěti společností do jediné - SYNER VHS Vysočina, a. s., která je úspěšně dokončena k 1. 4. 2008.

Rozšíření holdingu o SYNER VHS Vysočina, a. s. znamená rozšíření pole působnosti o vodohospodářské stavby, jejímž pilířem je právě firma SYNER VHS Vysočina, a. s. Společnost přebírá jednotný systém řízení v rámci firem holdingu a po reorganizaci zahájené fúzí společností si upevňuje a posiluje první místo v oboru vodohospodářských staveb v rámci regionu Vysočina, který nadále zůstává jejím hlavním polem působnosti.

Sídlem společnosti SYNER VHS Vysočina, a. s. je krajské město Jihlava, z hlediska své struktury má firma dvě výrobní střediska a to středisko Jihlava a Sever.

Vzhledem ke své historii má společnost dlouholeté zkušenosti s prováděním vodohospodářských staveb, většinu staveb zajišťujeme vlastními dělníky a dopravou a mechanizací.

Provádíme především:

  • kompletní výstavby čistíren komunálních i průmyslových odpadních vod včetně kanalizačních sběračů
  • kompletní výstavby vodovodů včetně úpraven vody a vodojemů
  • výstavby malých vodních elektráren
  • rekonstrukci stávajících a výstavbu nových inženýrských sítí
  • výstavbu průmyslových objektů
  • chodníky, dlážděné komunikace
  • komplexní úpravy veřejných prostranství
  • rozvody plynu
  • odbahnění rybníků, stavby krajinného inženýrství
  • úpravy toků, stavby hydrotechnické

Zpracovávám...