S vodou to umíme...

Certifikát Systému environmentálního managementu

Systém ochrany životního prostředí byl ve společnosti zaveden s cílem zjišťovat vlivy a případné dopady činnosti společnosti včetně realizace stavebních prací na životní prostředí. Posuzován je jak běžný provoz společnosti, tak provoz za výjimečných podmínek nebo za vzniku potenciální havarijní situace. Je to dlouhodobý záměr a závazek společnosti vůči zainteresovaným stranám – zákazníkům a subdodavatelům, veřejnosti a úřadům státních i místních správ, ale i pracovníkům společnosti - ve zlepšování systému ochrany životního prostředí.

Našim cílem je zdokonalování environmentálního profilu společnosti a tím chránit životní prostředí. Ochrana životního prostředí ve společnosti je kontrolována a systém ochrany životního prostředí je neustále zlepšován.

Systém ochrany životního prostředí je součástí integrovaného manažerského systému a řídí se normou ČSN EN ISO 14001:2005 a platnou právní legislativou.

 

Certifikát Systému  environmentálního managementu www

Zpracovávám...