S vodou to umíme...

Certifikát Systému managementu kvality

Systém řízení jakosti byl ve společnosti zaveden s cílem trvale zjišťovat a plnit požadavky zákazníka. Vedení společnosti se zavázalo rozvíjet tento systém ve společnosti a to tím, že bude vytvářet a prosazovat politiku kvality, stanovovat cíle a pravidelně kontrolovat politiku jakosti. Je to dlouhodobý záměr a závazek společnosti vůči zákazníkům, subdodavatelům ale i pracovníkům společnosti ve zlepšování systému managementu kvality a zdokonalování dodávaných výrobků a služeb.                

Našim cílem je být konkurenceschopnou společností, být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a zajistit tak spokojenost zákazníka. Spokojenost zákazníka je dále vyhodnocována stejně jako průběh všech procesů a činností při realizaci stavebních prací a systém řízení jakosti je neustále zlepšován.

Systém řízení jakosti je součástí integrovaného manažerského systému a řídí se normou ČSN EN ISO 9001:2009 a platnou právní legislativou.

Certifikát Systému managementu kvality www

Zpracovávám...