S vodou to umíme...

Certifikát Systému managementu BOZP

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl ve společnosti zaveden s cílem vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a přijímat opatření k jejich nápravě.  Našim cílem je bezpečnost a ochrana zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i dalších pracovníků, kteří se podílejí na realizaci stavebních prací.

Systém bezpečné práce je součástí integrovaného manažerského systému a řídí se normou ČSN OHSAS 18001:2008 a platnou právní legislativou.

Certifikát Systému managementu BOZP www

Zpracovávám...