S vodou to umíme...

Biskupice-Pulkov, splašková kanalizace a ČOV

Biskupice-Pulkov, splašková kanalizace a ČOV

Stručný popis stavby:

Předmětem zakázky je ve stavebním objektu SO 04 vybudování čerpacích stanic ČS1 a ČS2, tedy podzemních železobetonových monolitických konstrukcí, které tvoří čerpací a armaturní jímku uzavřenou uzamykatelnými poklopy. Ve stavebním objektu SO 01 se jedná o vybudování gravitačních stok splaškové kanalizace s přečerpáváním ve stokové síti o celkové délce stok 3 684,0 m a ve stavebních objektech SO 02 a 03 položení potrubí výtlaku z čerpacích stanic ČS1 a ČS2.

Dále je předmětem zakázky ve stavebním objektu SO 06 vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s aerobní stabilizací kalu. Současně se jedná také o dodávku technologií potřebných pro zajištění funkčnosti čerpacích stanic a čistírny odpadních vod.

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Ing. Martin Doubek
 technický přípravář  Ing. Jana Fadrná
 stavbyvedoucí  Lukáš Vidlák

 

 

Odběratel: Obec Biskupice-Pulkov

Termín realizace: od: 05/2017 do: 12/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...