S vodou to umíme...

Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy – II. Etapa – dobudování kanalizace

Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy – II. Etapa – dobudování kanalizace

 

Stručný popis stavby:

Předmětem zakázky je odkanalizování částí obcí Dolní Cerekev SO 100, Kostelec u Jihlavy SO 200 a 203 a Spělov SO 500 s odvedením odpadních vod do čistírny odpadních vod v Kostelci u Jihlavy. Stavba je řešena jako dobudování kanalizace – II. Etapa, pro aglomeraci Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy.

V rámci stavby bude vybudováno v městysi Dolní Cerekev, včetně napojení lokality Spělov, celkem 5 923,0 m splaškové kanalizace DN 100 až DN 300. Z toho je 4 042,0 m gravitačních stok DN 150-300 a 1 881,0 m výtlačného potrubí DN 80-100. Součástí stavby budou 3 kusy čerpacích stanic se separační komorou.

V Kostelci u Jihlavy bude vybudováno celkem 1 597,5 m splaškové kanalizace DN 150-300. Všechny stoky budou gravitační.

 

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Ing. Martin Doubek
 technický přípravář  Ing. Jana Fadrná
 stavbyvedoucí  Martin Pečenka

 

 

Odběratel: Obec Dolní Cerekev

Termín realizace: od: 03/2017 do: 12/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...