S vodou to umíme...

JABLONEC N. NISOU, MAXE ŠVABINSKÉHO – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ilustrační obrázek

 

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce kanalizace bude probíhat ve stávající trase kanalizace. Rekonstrukce začíná ve stávající šachtě Š538411 v křižovatce ul. Želivského a Maxe Švabinského. Rekonstrukce končí v šachtě Š5, v km 0,178, v ul. Maxe Švabinského. Trasa je vedena pouze v asfaltové komunikaci. Na celém úseku stoky je pouze 1 přístupná revizní šachta, další dvě šachty jsou přeasfaltované, koncový usek je pouze zazděn bez šachty. Celková délka rekonstruované kanalizace KTH DN 300 je 178 m.

Rekonstrukce vodovodu bude začínat v ul. Maxe Švabinského před č.p. 237/4, kde se bude napojovat na rekonstruovaný úsek. Stávající vodovod LT 60 je staré a poruchové. Celková délka vodovodního řadu bude 144 m. Při rekonstrukci dojde k přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek a uličních vpustí.

 

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Eliška Ruláková 
   

 

 

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 05/2017 do: 08/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...