S vodou to umíme...

JABLONEC N. NISOU, NA HUTÍCH, SNP – rekonstrukce kanalizace

Ilustrační obrázek

Stručný popis stavby:

Předmětem plnění zakázky rekonstrukce vodojemu je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávající kanalizační stoky v ul. SNP a Na Hutích v Jablonci n. N. Kanalizační stoka je vedena převážně v asfaltové komunikaci ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou (pouze pozemek ul. SNP) a KSS LK (ul. Na Hutích). Část trasy v ul. Na Hutích je vedena na hranici komunikace a chodníku. Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 965,00 m. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií vtažením textilního rukávce s následným vytvrzením do stávajících kanalizačních trub betonových vejčitých DN 500/750 (dl. 292,5 m), DN 400/600 (dl. 389,00 m) a trub betonových kruhových DN 300 (dl. 271,50). Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.

 

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Eliška Ruláková 
   

 

 

 

 

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 04/2017 do: 08/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...