S vodou to umíme...

JABLONEC N. NISOU, BLANICKÁ – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

JABLONEC N. NISOU, BLANICKÁ – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce kanalizačních stok bude probíhat v ulici Blanická (93,00 m a 119,50 m). Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Na rekonstrukci kanalizační stoky „1“ a kanalizační stoky „2“ se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stoky „1“ prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím rekonstrukce vodovodního řadu. Stoka „2“ bude v celé délce prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu a potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím rekonstrukce vodovodního řadu.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v ulici Blanická, v místní asfaltové komunikaci, v celkové délce 245,0 m, vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. V celé délce rekonstrukce vodovodu se předpokládá provádění otevřeným výkopem, v úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodu prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizační stoky „1“ a „2“, bude potrubí uloženo do společného výkopu.

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Eliška Ruláková 
   

 

 

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 04/2017 do: 06/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...