S vodou to umíme...

Sluštice Čistírna Odpadních Vod

Sluštice Čistírna Odpadních Vod

Stručný popis stavby:

Stavba biologické čistírny odpadních vod Sluštice bude užívána k čistění odpadních vod přiváděných již realizovaným obecním kanalizačním systémem tlakové kanalizace. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do přilehlé vodoteče – potoku Výmola. Jedná se o trvalou stavbu technické infrastruktury realizovanou z důvodu nedostatečné kapacity ČOV Květnice v sousední obci.

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Bc. Ondřej Balcar
 stavbyvedoucí  Ing. Jiří Jureček

          

 

 

 

Odběratel: Obec Sluštice

Termín realizace: od: 04/2017 do: 05/2018

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...