S vodou to umíme...

Hrádek nad Nisou, Oldřichovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrádek nad Nisou, Oldřichovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stručný popis stavby:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu v ulici Oldřichovská v Hrádku nad Nisou. Jedná se o rekonstrukci v úseku od křižovatky s ulicemi Husova a Větrná směrem do Oldřichova na Hranicích. Rekonstrukce kanalizace bude končit před kruhovým objezdem. Dále bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v bočních větvích ulice a rekonstrukce stoky DN 600, která křižuje Oldřichovskou ulici poblíž trafostanice ČEZ. S ohledem na kolizi stávající kanalizace s plynovodem bude provedena kanalizace navržena v nové trase. Zároveň dojde k vymístění vodovodu ze soukromých pozemků před průmyslovými areály v úseku po levé straně podél Oldřichovské ulice až před kruhovou křižovatku. Stavba zahrnuje výstavbu jednotné stoky DN 400 KT v délce 322 m, stok DN 300 KT v celkové délce 527,5 m a stoky DN 600 KT v délce 7 m, přepojení splaškových přípojek DN 150 a DN 200 a rušení stávající stoky zaplavením betonem v délce 342,5 m, včetně odbourání stávajících šachet do úrovně 1,5 m pod terénem. Dále bude provedena výstavba vodovodního řadu DN 150 PEHD v celkové délce 982 m, řadů DN 100 PEHD v délce 100 m (tj. vč. rekonstrukce ve stávající trase úseku 2 řadu 1 DN 150 PEHD v délce 132 m a DN 100 PEHD v délce 12 m a vč. řadu 2 DN 100 PEHD v délce 234 m) a řadů DN 80 PEHD v celkové délce 125,5 m, přepojení vodovodních přípojek. V části stavby bude provedena provizorní komunikace pro vnitrozávodovou a dopravu firmy KSM Castings CZ a současně jako dočasný hlavní příjezd k areálu Vulkanu. Stavba bude realizována v rámci koordinace se stavbou obnovy povrchů v ulici Oldřichovská. 

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Bc. Tomáš Pavlů
 stavbyvedoucí  Milan Mitruška

          

 

 

   

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 05/2017 do: 08/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...