S vodou to umíme...

Sychrov, Sedlejovice – rekonstrukce vodovodu

Ilustrační obrázek

Stručný popis stavby:

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajících vodovodních řadů v obci Sedlejovice. Většina trasy bude provedena bezvýkopovou metodou pomocí horizontálních řízených podvrtů. Řady jsou navrženy převážně v místních zpevněných a nezpevněných komunikacích v celkové délce 1104 m, přepojeno na ně bude 31 ks přípojek o celkové délce 59 m.

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Bc. Tomáš Pavlů
 stavbyvedoucí  Ing. Jiří Jurečka

          

 

 

   

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 06/2017 do: 11/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...