S vodou to umíme...

Holany, ČOV - rekonstrukce

Holany

 Stručný popis stavby:

Účelem stavby je zajištění čištění odpadních vod ze spádové oblasti v souladu s platnou legislativou. Rekonstrukce stávající ČOV bude za provozu s minimalizací odstávky ČOV . Po rekonstrukci bude ČOV mechanicko-biologická se vstupním čerpáním nitrifikací a novou vertikální dosazovací nádrží. Kal bude udržován v aerobním stavu v kalojemu a odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Česká Lípa. Na ČOV bude realizován nový měrný objekt na odtoku vyčištěných vod z nové dosazovací nádrže. V areálu budou upravené zpevněné plochy.

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf           
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta
 stavbyvedoucí  Tomáš Pilný

          

 

   

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 04/2016 do: 09/2016

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...