S vodou to umíme...

Stabilizace stoky v místě křížení s vodovodem DN 500, ul. Střešovická, Praha 6

Stabilizace stoky v místě křížení s vodovodem DN 500, ul. Střešovická, Praha 6

 Stručný popis stavby:

Účelem stavby je stabilizace kanalizační stoky 600/1100 v místě křížení s vodovodním řadem DN 500 na křižovatce ul. Střešovická a ul. U Laboratoře v Praze 6. Zároveň budou provedeny injektáže do okolí stoky a navíc budou provedeny injektážní vějíře pro zamezení průtoku podpovrchové vody v okolí stoky. Práce budou prováděny zevnitř stoky hornickým způsobem.

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta
 stavbyvedoucí  Ing. Jiří Jurečka

          

 

 

   

Odběratel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Termín realizace: od: 03/2016 do: 09/2016

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...