S vodou to umíme...

Mimoň, Hraničářská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Minoň

 Stručný popis stavby:

Rekonstrukce stávající kanalizační stoky BE DN 300 v Hraničářské ulici, bude vedena v místní zpevněné komunikaci a zasahuje do krajských komunikací. Rekonstrukce bude provedena z potrubí KTH DN 300 v celkové délce 215,6 m, vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, napojení přípojek ze stávajících nebo rekonstruovaných uličních vpustí (součást investice Města Mimoň). V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, potrubí bude uloženo do společného výkopu. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu LT DN 80 v Hraničářské ulici, vedeného v místní zpevněné komunikaci, zasahujícího do krajské komunikace, v celkové délce 234,3 m, vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí TLT DN 80, HDPE d160 a d90. V celé délce kromě Žitavské ulice se předpokládá provádění otevřeným výkopem v souběhu s rekonstrukcí kanalizací, potrubí bude uloženo do společného výkopu. Napojení bude na stávající vodovodní řady v ulicích Pertoltická a Žitavská. 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta
 stavbyvedoucí  Milan Mitruška

          

 

 

   

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Termín realizace: od: 04/2016 do: 08/2016

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...