S vodou to umíme...

Obnova vodovodních řadů, ul. Konzumní a okolí, Praha 9

Konzumní ul.

 Stručný popis stavby:

Účelem stavby je optimalizace zásobení dané oblasti pitnou vodou. Stávající vodovodní řady jsou z roku 1929 a jsou v nevyhovujícím technickém stavu na hranici životnosti materiálu potrubí a mají zvýšenou poruchovost. Rekonstrukcí se zabrání únikům pitné vody.  Stavba je situována do stávající zástavby, z urbanistického hlediska stabilizovaného území. Jedná se o podzemní liniovou stavbu.

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta
 stavbyvedoucí  Ing. Jiří Jurečka

          

 

   

Odběratel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Termín realizace: od: 04/2016 do: 04/2017

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...