S vodou to umíme...

Splašková kanalizace obce Rosička

Splašková kanalizace obce Rosička

Stručný popis stavby:

Navržená kanalizace je řešena jako oddílná splašková tlaková síť se čtyřmi hlavními větvemi, „A“ „B“ „C“  a „D“  které OV přivádějí z jednotlivých lokalit obce, kde se dále větví k jednotlivým nemovitostem. Veřejný kanalizační řád je vždy zakončen domovní čerpací stanicí . Délka navržených tras kanalizace je 2 452 m. Celkem bude osazeno 38 ks čerpacích stanic . Materiál potrubí bude PE – HD potrubí  PE100 SDR11 PN16 v dimenzích od De=40mm až De=75mm. Potrubí pro tlakovou kanalizaci pokládané bezvýkopovou technologií je navrženo z PE 100 s vnějším ochranným pláštěm z polyetylenu a ztaveným signalizačním vodičem o průřezu min. 1,5 mm2 (potrubí určené zejména pro bezvýkopové technologie ,horizontální vrtání, relining, berstlining nebo Hydros, např. potrubí ROBUST PIPE TM).

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Lenka Koblížková
 stavbyvedoucí  František Tůma

          

 

 

Odběratel: Obec Rosička

Termín realizace: od: 10/2015 do: 09/2016

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...