S vodou to umíme...

Intenzifikace ČOV a kanalizace v obci Jedovnice

Intenzifikace ČOV a kanalizace v obci Jedovnice

 Stručný popis stavby:    

Řešené území se zčásti nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Na území CHKO je vlastní čistírna odpadních vod Jedovnice, jihozápadní okraj zástavby Jedovnic.

Městys Jedovnice má provedenou jednotnou kanalizaci, která je ukončena čistírnou odpadních vod pro 6800 EO. Při pravém břehu Podomského potoka cca 1,2 km nad Rudickým propadáním. Na síti jsou dvě odlehčovacíkomory a jeden vírový separátor. Kanalizace o celkové délce cca 15 km je v dobrém stavu, s výjimkou úseku dvou paralelních stok DN 500 v centru (stoky F a FB) a stoky v ulici K Propadání (stoka C), které vyžadují rekonstrukci. Stoka FB a FB2 jsou z části vedeny v krajské komunikaci II/373 a 379.

 

Kanalizace:

Jedná se o rekonstrukci kanalizace, která navržena v jednotném systému stok. Kanalizační potrubí je navrženo z KT DN 500(1420,67m), KT DN 400(197), KT DN 300(451m) + rozvody vody v areálu čov v délce 176m. Celková délka kanalizace je 2 518 m vč. odboček pro domovní přípojky v délce 371 m.

 Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 technický přípravář  Miroslav Hynek
 stavbyvedoucí  Ing. Jiří Jureček

          

 

 

Odběratel: Svazek vodovodů měst a obcí

Termín realizace: od: 05/2015 do: 11/2015

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...